Leeg

Totaal: 0,00 €
bevrijding_van_trauma_angst_en_onmacht

Bevrijding van trauma, angst en onmacht ( Franz Ruppert)

SKU:
BEVRIJDINGVANTRAUMAANGSTENONMACHTFRANZRUPPERT
Prijs27,50 €

Dit boek gaat ervan uit dat trauma’s de hoofdoorzaak zijn van psychische en lichamelijke problemen. Niet alleen zelfbeleefde trauma’s maken het leven moeilijker, maar trauma-energie en -inhoud worden ook van generatie op generatie doorgegeven. Onmacht, onbegrip, angst en ander psychisch en lichamelijk lijden zijn daaruit voortkomende symptomen. Ook schijnbaar onoplosbare problemen in relaties tussen partners, tussen ouders en kinderen, in het werk en in de gehele samenleving blijken verband te houden met de gevolgen van traumatisering. Franz Ruppert heeft met zijn meergenerationele psychotraumatologie een zelfstandige theorie ontwikkeld en met behulp van de opstellingsmethode ook een eigen werkwijze. De door trauma veroorzaakte psychische afsplitsingen en symbiotische ouder-kind-verstrikkingen worden met deze methode zichtbaar gemaakt. Het gaat om het loslaten van overgenomen traumagevoelens van vorige generaties en het toegang vinden tot eigen persoonlijkheidsdelen die zijn afgesplitst in een traumasituatie. Het doel van de traumatherapie is de groei van de gezonde delen van een mens en de ontwikkeling van vaardigheden die hem in staat stellen tot het leiden van een autonoom, zelfverantwoordelijk en liefdevol leven. Prof. dr. Franz Ruppert is docent psychologie aan een hogeschool in München en werkt als psychotherapeut in een eigen praktijk. Als grondlegger van de traumaopstellingen en het ‘opstellen van het verlangen’ ontwikkelde hij de theorie van de meergenerationele psychotraumatologie. Jaarlijks geeft hij seminars in Nederland. Hij schreef ook De verborgen boodschap van psychische stoornissen en Symbiose en autonomie.

Collectie: 
Angst
Angsten
Bewustwording
Blokkades oplossen
Boek
Boeken
Esoterische boeken
Hoger Zelf
Innerlijk kind
Karma
Spirituele boeken
Trauma's
Ziel
Zielen