Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_vine_wijnstok_bachbloesemremedies

32 Vine- Wijnstok 20ml

SKU:
32VINE-WIJNSTOK20ML
Prijs11,95 €

Vine- Wijnstok  20ml
 

Vine- Wijnstok 

In mijn praktijk is gebleken, dat deze Bachbloesem niet erg geliefd is. Er zijn nogal wat mensen die er moeite mee hebben aan zichzelf toe te geven, dat de Wijnstok (Vine) op hen van toepassing is. Ik denk, dat de oorzaak hiervoor ligt in het feit dat de in de boeken vermelde negatieve eigenschappen van de Wijnstok- mens nu niet bepaald de meest geliefde zijn: overheersing, autoritair gedrag, machtshonger, dictator, tiran, onbegrip. Wel, als je dat zo leest krijg je zeker niet veel trek in deze Bachbloesem. Een reden te meer om weer terug te keren naar de tekst van Edward Bach zelf, want in die tekst vind je dit soort negatieve woorden helemaal niet terug. Integendeel, er staat heel wat positiefs in te lezen en dat kan heel bemoedigend zijn, want de Bloesems zijn er niet om de negatieve gedragingen te bevestigen, maar vooral om de daar achter gelegen positieve zielskwaliteiten, die niet tot aanzien komen naar boven te halen. En dat kun je lezen in de teksten uit ' Heal Thyself'. 

Het is belangrijk niet uit het oog te verliezen, dat je autoritaire gedrag van de Wijnstok vooral voortkomt uit zorg voor de wereld om je heen. Je bedoelt het echt wel goed als Wijnstok ( Vine), maar het komt alleen zo naar over. Vanuit je goede bedoelingen en je zelfverzekerdheid, dat jij het het beste weet, maak je de fout om van de ander de eisen, dat die net zo leeft, denkt, voelt en handelt als jij dat doet. Doet die ander dat niet, dan ga je met sancties dreigen om zo de ander te dwingen in jouw gareel te gaan lopen: " Als je niet doet wat ik je zeg, dan... " en vul dan maar in. En laten we eerlijk zijn, zijn we allemaal niet bij tijd en wijle zo bezig tov onze medemens. En dit dwingende gedrag hoeft helemaal niet alleen met woorden, die duidelijk aan de buitenkant, waarneembaar zijn tot uiting te komen . Het dwingende gedrag kan ook op vele andere manieren ten toon gespreid worden. Gevoelsmatig afdwingen, dreigende gebaren en blikken, ja, natuurlijk ook lichamelijk geweld. Het al wel duidelijk zijn dat " de overbezorgdheid voor het welzijn van anderen" bij de Wijnstok mens nu niet bepaald via hart vorm krijgt, maar veel meer via de persoonlijke wil. 

De liefdeskracht van de Wijnstok ( Vine) brengt je zorg voor anderen terug in je hart en helpt je te begrijpen dat Broederschap vreugde in je levenbrengt. Dan wordt je zelfverzekerdheid een leidende kracht die als een natuurlijk overwicht aanvaardt wordt. Dat is het verschil tussen ' autoritair gedrag ' en autoriteit zijn'. Het eerste stoot af en roept verzet op, het tweede nodigt uit tot overgave en vrijwillige samenwerking. Een politieagent met autoritair gedrag moet bij het oplossen van een ruzie binnen de kortste keren mee knokken, terwijl iemand met autoriteit in alle rust een oplossing vindt voor het conflict. 

Ook wordt er nogal eens vergeten, dat de Wijnstok ( Vine) ook een Bachbloesem is voor kinderen en baby's, want ' hoe kan zo'n klein kindje nu dwingen en eisen'? Mijn 20 jarige loopbaan in het onderwijs heeft mij heel wat ontmoetingen met rondwandelende Wijnstokjes tussen de 4 en 12 jaar opgeleverd. Ook ontmoet ik vaak bij baby's Wijnstok gedrag, wat zich vaak uit in het urenlang zonder reden dwingend huilen en krijsen. een aantal keren wilden de ouders er niet aan dat Wijnstok ( Vine) de reddende Bachbloesem zou kunnen zijn, want ' hun kindje was toch zo lief...!' en ' je wist toch niet waar dat kind last van had...!' Totdat ze na maanden pas besloten om de Wijnstok ( Vine) dan maar eens te proberen om tot hun verbazing en opluchting te ontdekken hoe verschrikkelijk lief hun kindje eigenlijk echt is. 

Edward Bach heeft alle Bachbloesems voor alle mensen ontdekt, niet alleen voor volwassenen, dus ook voor kinderen en baby's. Wees dus niet bang om deze zo sterk harmoniserende Bachbloesem te gebruiken wanneer kinderen een dwingend gedrag vertonen middels huilen, krijsen, schreeuwen, spugen, het kapotmaken van dingen, gooien met eten, niet willen eten, met het hoofd tegen de muur bonken, bijten, enz. Het blijft natuurlijk zaak om niet vanuit deze opsomming van ' symptomen' te bepalen, dat je kind de Wijnstok ( Vine) nodig heeft, maar echt in te voelen of het gedrag past in het Wijnstok verhaal van Edward Bach. Dat stukje ' overbezorgdheid' bij kleine kinderen en baby's is natuurlijk wat moeilijk terug te vinden,maar vergeet niet dat de werkzaamheid van de ziel van het kind wel eens de leidende zorgende kracht kan zijn, die het kind tot dit gedrag aanzet om ouders en opvoeders te helpen groeien in hun eigen mens zijn. Kinderen weerspiegelen vaak op onbegrijpelijke manieren de problematieken en leerprocessen van hun ouders en opvoeders. 

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid