Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_vervain_ijzerhard

31 Vervain- Ijzerhard 20ml

SKU:
31VERVAIN-IJZERHARD20ML
Prijs11,95 €

Vervain - IJzerhard  20ml
   

Vervain - IJzerhard 

Deze Bachbloesem is voor mij één van de heilzaamste geweest, want deze over-stresste en over-enthousiaste gemoedstoestand is mij welbekend. Als ik terug kijk en zie welke krachten deze Bachbloesem in mij naar boven gehaald heeft, dan kom ik als eerste bij het ' respect hebben voor de mening van anderen', ook al is die mening van anderen in mijn ogen nog zo onmogelijk. Vanuit dat respect leren hebben ontstond er een grote 'rust in mijn communicatie' met anderen over allerlei zaken, die voor mij zo belangrijk waren in het leven en waarvan ik vond dat ze ook belangrijk moesten zijn in het leven van anderen. Het " ijzer- hard" zijn in het naar buiten brengen van mijn mening, die volgens mij voor de hele wereld de enige juiste was, maakte plaats voor ruimte, omdat ik door het gebruik van deze Bachbloesem leerde slechts met mijn mening naar buiten te komen, wanneer de ander mij daarom vroeg: ik heb erdoor echt leren luisteren naar wat er in de ander gebeurde en kwam zo van discussie tot dialoog. De constante strijd van het overtuigen van anderen en de daaraan verbonden spanning, confrontaties en conflicten verdwenen grotendeels uit mijn leven en maakte ruimte voor een levendige ontmoeting met de ander: ont-Moet-ing: er moet niet zo veel meer, er mag veel meer, zowel in je zelf als in de ander. 

We hebben voor mensen van het IJzerhard-type weinig waardering, omdat ze je altijd en overal ' lastig' vallen met hun indringende overtuigingskracht, waardoor je het gevoel hebt, dat er door deze IJzerhardmens nooit naar je geluisterd wordt, je het altijd fout hebt en jouw mening eigenlijk van nul en generlei waarde is. Daar staat tegenover dat de IJzerhardmens datzelfde gevoel heeft: ook hij vindt dat zijn mening nooit naar waarde geschat wordt en hij vraagt zich dan ook in 'stille' verwondering af hoe anderen toch zo ' blind' kunnen zijn voor de mogelijkheden die hij wel ziet. En opnieuw trapt hij dan in eigen valkuil en begint met een nietsontziende kracht aan het overtuigingsproces. Niet zelden loopt dat uit in een conflictsituatie of ruzie. 

Zonder te veralgemenen vind je dit gedrag als cultuurpatroon in Nederland terug. We staan er in het buitenland om bekend, dat wij als klein landje zo graag klaar staan met het opgeheven wijsvingertje; onderwijzers en leraren worden vaak vanwege dit gedrag als ' eigenwijs' beticheld ( ik heb dit heel wat keren te horen gekregen in mijn leven); en hoe vinden we dit gedrag niet vaak terug bij onze politici. Natuurlijk moet je voorzichtig zijn met deze veralgemening, want anders verval je alweer direct zelf in IJzerhard gedrag. Kijk maar vooral in je eigen har(d)t. Dan zul je heel vaak tegen komen, dat je vanuit zorg geneigd bent te trachten de ander over te halen om zo te handelen, zoals jij denkt dat het beste is. Want laten we vooral niet vergeten, dat de drijvende kracht achter deze negatieve gemoedstoestand de " zorgende kracht"  is, ook al herken je in je eigen gedrag of in dat van anderen die zorg helemaal niet terug. 

Maar de IJzerhard- mens is iemand die heel veel zorg heeft voor de wereld, hij is een zoeker naar rust en vrede voor iedereen, maar heeft niet in de gaten, dat de wijze waarop hij dat doet juist die rust en vrede zo indringend verstoort. Het gebruik van deze Bachbloesem helpt je om vooral inzicht te krijgen in de drijvende zorgkracht: het accent van je ' geest-drift' wordt verlegd van 'drift' naar ' geest'. In negatieve gemoedstoestand wordt de IJzerhard mens gedreven door zijn persoonlijkheidskracht, zijn drift en in de harmoniserende toestand, weet hij dat iedereen net zoals hijzelf, geleid wordt door de innerlijke Geest. Dat te voelen en ervaren maakt je tot iemand die ' er naar streeft zijn hulp te brengen op de milde, geduldige en rustige manier, zoals de stralen van de zon en de adem van de lucht zich tussen de mensen bewegen'. 

Het zal duidelijk zijn, dat mensen van dit type aanleg vertonen voor ziekten, die gepaard gaan met stress- en spanningsverschijnselen al zullen die bij iedere mens weer op een totaal verschillende wijze tot uiting komen. Maar je kunt misschien eens stil staan bij wat zegswijzen, zoals: " Je kop niet kunnen buigen", " halsstarrig zijn", " hardnekkig blijven volhouden", " de poten onder andermans stoel wegzagen", " niet kunnen buigen", " je poot stijf houden"! 

Deze zaken zijn niet alleen van toepassing op het naar buiten gerichte gedrag, maar ook op het naar binnen gerichte gedrag, want ook voor jezelf ben je ' IJzer' en ' Hard'. Je geeft niet gauw op en tracht regelmatig de onderste steen boven te halen. Je kunt je dan wel eens flink vertillen! 

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Bewustwording
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid