Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_pine_den_bachbloesemremedies

24 Pine- Den 20ml

SKU:
24PINE-DEN20ML
Prijs11,95 €

Pine - Den  20ml
 

Pine - Den 

Als ik bij de diepste betekenis die de Den ( Pine) voor mij heeft, stil sta, kom ik altijd uit bij het Godsbegrip en hoe we dat hanteren. In de negatieve gemoedstoestand heeft de mens een Godsbegrip, dat uitgaat van ' God, straffende Vader'. De heelmakende kracht van de Den ( Pine) is te vinden in het Godsbegrip dat uitgaat van ' God, de liefhebbende vader' 

Je kunt de positieve kracht van de Den ( Pine) zo mooi terugvinden in de verhalen rondom de genezingen, die Christus verrichtte. Het ging bij Hem nooit om de genezing van alleen het lichaam, maar liet de stof, het lichaam altijd de heelwording van de Geest volgen. Zijn eerste vraag aan de zieke mens die om heelwording vroeg was altijd: " Wat wil je dat ik voor je zal doen?" Het antwoord was steevast, dat iemand graag wilde zien, horen of lopen, enz. In de diepste betekenis van deze verhalen is dit ' weer kunnen zien' niet alleen een lichamelijke aangelegenheid, maar de zieke geeft te kennen me zijn antwoord dat hij of zij weer opgenomen wilde worden in de Heelheid van het werkelijke Mens- Zijn. Men wilde zich weer ( be-/ om)keren tot de Bron in het leven en tot de Eenheid, waarvan we ons hadden afge-ZONDE-rd. Het Joodse geloof vroeg niet voor niets naar wie er ' gezondigd' had. Onveranderlijk antwoordde Jezus dan; " Uw zonden zijn u vergeven!". Voor mij zijn deze woorden altijd zo'n troost en ondersteuning en voorbeeld geweest, want Hij zegt eigenlijk: " Als je echt weer Verbonden in het leven wilt staan, praten we niet meer over het verleden, want de ervaringen uit het verleden hebben je immers tot dit moment gebracht." En wanneer de mensen die uitspraak niet konden vatten, kregen ze een duwtje vooruit: " Pak je bed op en wandel... en zondig niet meer!" En in mijn visie betekent dat dan: " Ga datgene wat je zo graag wilt maar in de praktijk uitvoeren, neem je verantwoordelijkheid maar op, dan zul je niet terugvallen in je oude doen." Wij maken van dat ' oude doen ' graag ' fouten' en ' zonden'. 

Jezus praatte de mensen nooit een schuldcomplex aan, integendeel. Hij liet ons weten en voelen, dat we in Wezen perfect zijn. Hoe staat dat in schrille tegenstelling met onze wereldse en religieuze opvoeding, waarin we zo vaak te horen kregen, dat we weer eens iets verkeerd en fout hadden gedaan, dat we weer eens niet goed waren, enz. Bij de ' Den ' mens is dit een diepliggend patroon: afkeuring van het eigen innerlijk, nooit goed genoeg zijn of doen. We trachten dat dan op te vangen door aan de buitenkant van ons leven de perfectionist te willen zijn, terwijl we vergeten, dat we al ' heel en compleet' ( Louise Hay) in deze wereld geboren zijn. Wij hebben daar allemaal een tik van mee gekregen en als we niet heel voorzichtig zijn, geven we ook onze kinderen en naasten er een tik mee. De Den helpt je om niet meer te denken vanuit de ' fout' - en ' verkeerd'- beoordeling', maar vanuit de visie, dat iedere ervaring erop gericht is je inzicht te verschaffen over hoe je met je leven om moet springen. Er zijn maar weinig mensen, die doelbewust fouten maken en doelbewust schuld creëren. 

De meeste mensen kiezen vanuit hun bewustzijn van dat moment voor handelingen en akties, waar ze op dat moment het gevoel hebben, dat het de juiste actie of handeling is. Het gevolg van die handeling geeft harmonie of disharmonie. Bij harmonie zeggen we ' goed', bij disharmonie ' fout', ' verkeerd' en ' schuld', terwijl de disharmonie ons alleen uitnodigt om in een nieuwe soortgelijke situatie onze verantwoordelijkheid op te nemen en met ons nieuwe bewustzijn anders te reageren dan voorheen. Van dat anders reageren moet je immers maar weer afwachten wat dat je oplevert: harmonie od disharmonie?

In de donkere dagen van december ( Sinterklaas en Kerstmis) is het misschien wel goed om ons eens wat positiever te bezinnen op hoe wij met schuld en boete omgaan, omdat deze tijd ons vaak weer terugbrengt bij ons falen en bij onze fouten, vooral die begaan tegen anderen tegen de banden die we met anderen onderhouden. Je kunt dan vervallen in Cichorei- gedrag( teleurstelling, want je had het zo goed bedoeld!), of Wilg- gedrag ( waarom moet mij dit allemaal overkomen en waarom legt God mij zo'n kruis op!) of in Den- gedrag ( wat ben ik toch een slecht mens, wat maak ik er toch een puinhoop van!). Beter lijkt het mij om onze verantwoordelijkheid op te pakken en consequent volgens onze verkregen inzichten te gaan leven, waarbij het inzicht dat " GOD GEEN VUILNIS HEEFT GESCHAPEN" de diepste kracht is om tot werkelijke bekering en vergeving naar onszelf te komen.

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid