Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_honeysuckle_kamperfoelie

16 Honeysuckle- Kamperfoelie 20ml

SKU:
16HONEYSUCKLE-KAMPERFOELIE20ML
Prijs11,95 €

Honeysuckle - Kamperfoelie  20ml  
    

Honeysuckle - Kamperfoelie 

De Kamperfoelie ( Honeysuckle) helpt de mens die zijn verbinding is kwijtgeraakt met zijn oorsprong en zijn Goddelijke Eenheid. Het terugverlangen daarnaar kan allerlei vormen vanbachbloesems_kamperfoelie_honeysuckle heimwee aannemen, van nostalgie, van het vast willen houden van het verleden, omdat daarin de zin voor het leven schijnbaar aanwezig zijn. Door het herstel van die verbinding met die oorsprong kan een mens het leven weer tot zich toelaten en gaat het weer stromen. 

Als ik dit zo kort en bondig zie staan en ik lees de net zo kort en bondige tekst van Edward Bach uit zijn " The Twelve Healers" en de nog bondiger tekst van zijn bekrachtiging, vraag ik me af wat ik nog meer moet vertellen over deze Bachbloesem. De boodschap is een uitnodiging om je 'in het leven te storten', ' vreugde te vinden in het opdoen van ervaringen' en ' zoeken naar de grenzen van ons kunnen'. Kortom de zinvolheid van ons leven niet te zoeken in het verleden, al voelen we ons daar misschien nog zo veilig bij. Het verleden is voorbij en heeft alleen als ervaringsmogelijkheid gediend. Het heeft je geholpen te worden tot de mens die je nu bent en gebracht waar je nu bent. Dat is de waarde van het verleden. 

Hoe ga jij met dat verleden om? 
Hou jij je vast? Kijk je terug met vreugde en dankbaarheid en praat je daar steeds weer over, trek je het steeds weer de werkelijkheid van het nu binnen door alsmaar weer te vertellen hoe goed het toen was en vergeet je daardoor optimaal aandacht aan het NU te besteden? Of hou je in denken, voelen en praten vast aan de pijn en het verdriet van het verleden, omdat dat je leven op de een of andere manier zinvol maakte, of je het gevoel gaf waardevol te zijn. Spreek je veel over ' Vroeger, toen...' en' Toen ik nog... !' en ' Weet je nog ...'. 

Beide vormen van ' in het verleden leven' laten zien, dat je iets of iemand uit het verleden naar voren haalt, bij wijze van spreken op een voetstuk plaatst om er steeds maar weer naar te kunnen kijken. Het woord nostalgie maakt dat ook duidelijk. We lichten er iets uit en we maken het vaak mooier dan het was. Hoe verder weg hoe mooier! Wat dacht je van deze uitspraak: ' Over de doden niets dan goeds! Dat is ook van toepassing op het verleden in totaliteit. 

De consequentie hiervan is wel, dat je in de realiteit van alledag niet meer echt gelukkig kunt zijn, omdat je ervan overtuigd bent, dat het geluk zoals het geweest is niet meer naar je zal terugkeren, want geluk zit vast aan iets dat voorbij is en niet meer kan terugkomen. Eigenlijk verwacht je niets positiefs van het nu en de toekomst en daarom vlucht je terug naar het verleden. 

Kamperfoelie ( Honeysuckle ) en Bosrank ( Clematis)
In de vlucht-uit-de-realiteit ligt de overeenkomst met de Bosrank ( Clematis), want deze gemoedstoestand verwacht ook niets van het nu en zeker niet van het verleden, maar vlucht in de toekomst, waar hij al zijn hoop op heeft gevestigd, maar... ik schreef in januari 1987 al in artikeltje dat de titel droeg ' Het paradijs bestaat!' - " ... De oorsprong vanwaar ik kom, de vervulling waarnaar ik wil, zij liggen niet buiten mij, zij liggen IN mij!" Zowel de Kamperfoelie - als de Bosrank mens zoeken het ' paradijs' buiten zich, de één in het verleden en de ander in de toekomst. Zowel Bosrank als Kamperfoelie helpen om volledig in de realiteit van het nu in jezelf te gaan staan en daarvoor vreugde en geluk te vinden, vooruitgaand met de rijkdom van het verleden en de creativiteit, idealistische hoop op een schitterende toekomst. 

Hoe wonderlijk het misschien ook lijkt, het is mogelijk dat je beide Bachbloesems tegelijkertijd gebruikt, om dat je van beide negatieve gemoedstoestanden hinder kunt hebben. Zij staan niet tegenover elkaar, sluiten elkaar niet uit, maar zijn een antwoord voor de naar geluk zoekende mens, die dit nog niet in zichzelf vinden kan.En waarom zou je op zoek naar je geluk niet meerdere wegen tegelijkertijd kunnen bewandelen !!

Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

 

 

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid