Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_holly_hulst

15 Holly- Hulst 20ml

SKU:
15HOLLY-HULST20ML
Prijs11,95 €

Holly - Hulst  20ml  
    

Holly - Hulst 

De Hulst ( Holly) vertegenwoordigt de Universele Liefde in haar meest zuivere en essentiële vorm, nl die verbonden aan de Christuskracht. Als je het leven niet tot je toe kunt laten, omdat je weggegroeid bent van de allesomvattende liefdeskracht, dan brengt de Hulst ( Holly) de verbinding daarmee tot stand. Dan kun je je weer laten drijven door die energie, die al ons handelen zinvol maakt, voor onszelf en door ons voor de ander. Je maakt dan weer deel uit van het Grote Geheel. De behoefte om je onvermogen in liefde te staan op de ander uit te werken vervalt en word je Mens in Vol-ledig-heid. 

Als je de tekst van Edward Bach over de gemoedstoestand van de Hulst ( Holly) leest, zou je best wel eens kunnen schrikken en tot de slotsom komen, dat het met jou niet zo erg gesteld is. Hij gebruikt nl. nogal zware woorden, zoals: jaloezie, afgunst, wraak, achterdocht, ergernis en dit zijn zaken die we onszelf enerzijds toch niet zo graag toeschrijven, maar anderzijds kunnen we, als we erdoor worden geplaagd, er erg onder lijden. Ik verbaas me er dan ook vaak over, dat ik mensen zo kritisch zie reageren als deze Bachbloesem besproken of geadviseerd wordt. Want, alhoewel Edward Bach geen blad voor zijn mond nam, is de beschrijving van de Hulst allerminst een veroordeling van de vermelde gemoedstoestand, maar veel meer een diep doorvoeld medeleven met de mens die eraan lijdt. Het enigste wat hij bedoeld heeft, is dit lijden te verlichten. Als je dus schrikt van zijn woordkeuze en je voelt weerstand, weet dan dat je op dat moment tegen een stuk veroordeling van jezelf door jezelf aanloopt. 

De negatieve gemoedstoestand van de Hulst ( Holly) brengt je in contact met je vermogen om in iedere situatie in je liefde te blijven staan, als eerste naar jezelf ( denk maar aan wat je met je jaloersheid jezelf aandoet) en vervolgens naar anderen. Je bent boos, voelt agressie en je kunt dat niet plaatsen in jezelf, dus richt je het op een ander, terwijl in deze gemoedstoestand eigenlijk van binnen de diepe wens schuil gaat om terug te kunnen keren naar Liefde en Zachtmoedigheid, omdat je weet, dat de uiteindelijke overwinning is die behaald moet worden . Maar... de kracht van de agressie kan pas omkeren in Liefde en Zachtmoedigheid, wanneer we de agressie en boosheid niet meer uit ons leven willen bannen als iets negatiefs en verwerpelijks, maar ernaar durven gaan kijken als de keerzijde van onze Liefdeskracht, die de kans niet krijgt om zich te manifesteren. Het is net als met het bekende muntstuk: als het hoofd van de koningin erop je niet bevalt en je gooit het daarom weg, ben je wel ook je geld kwijt. Niemand die het in zijn hoofd haalt zoiets met geld te doen, want als je het muntstuk omkeert, heb je geen last meer van de afbeelding en bezit je nog wel je geld. Maar bij boosheid, agressie, wrok, afgunst, enz. zijn we het liever kwijt dan rijk en dat is nog veel onzinniger dan het wegwerpen van Geld. Want het gaat hier wel om je grootste genadekracht de mens ooit geschonken: je vermogen om met echte Liefde in het leven te staan. Dat is een enorme kracht, die ook van zich laat horen wanneer je Haar niet gebruikt. 

De Hulst ( Holly) staat in de groep ' overgevoeligheid voor invloeden van buitenaf' en dat betekent, dat je als Hulstmens heel gevoelig bent voor prikkels en impulsen, die je liefdevolle gemoedsrust verstoren waardoor je snel uit je liefde geslagen wordt en te maken krijgt met je agressie. Soms hoeft er zelfs geen reden voor te zijn. Is het je nooit overkomen, dat je zo maar van het ene op het andere moment, zonder aanleiding enorm de pest in krijgt of kwaad wordt, terwijl je je in verwondering afvraagt hoe dat nou komt? Wel, een beetje Hulst ( Holly) in zo'n situatie helpt je weer om te keren en geeft misschien ook nog wel het antwoord op die vraag.

De Hulst- energie leert je dat agressie geen destructieve kracht is, maar een liefdevolle en constructieve energie, die je helpt jezelf een plaats te geven in dit leven en op deze aardbodem. Dat kan met hardheid en liefdeloosheid, het kan ook met Zachtmoedigheid en Liefde. De keus is aan ons. 

Je kunt de Hulst ( Holly) ook als ' zoekerbloemmetje' gebruiken, maar lees daarvoor bij de Ruwe Dravik ( Wild Oat). 

(Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid