Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_gorse_gaspeldoorn

13 Gorse- Gaspeldoorn 20ml

SKU:
13GORSE-GASPELDOORN20ML
Prijs11,95 €

Gorse-Gaspeldoorn  20ml

 

Gorse - Gaspeldoorn

Ik heb me tot deze Bachbloesem gewend op die momenten, dat ik het gevoel had dat alle hoop op leven verdwenen was en ik niet meer wist wat nog te doen om uit mijn uitzichtloze situatie te geraken. Want deze Bachbloesem geeft je de kracht van de hoop, het geloof dat wonderen nog kunnen plaats vinden, ook op momenten, dat zelfs je geloof in dat klein wondertje praktisch geheel verdwenen is. Je wordt steeds onzekerder over de stappen die je te zetten hebt, want alle stappen, therapieën, middelen en mogelijkheden, die je aangewend hebt blijken of schijnen niet te werken. Je blijft in de problemen, je ziekte handhaaft zich en de vertwijfeling slaat toe: " Er is niets meer aan te doen!", " Ik moet ermee leren leven!" En dat laatste is volledig juist: Je moet er mee leren leven!

De nadruk ligt inderdaad op 'leven' en niet zoals, meestal verstaan wordt bij deze opmerking

  •  " er is niets meer aan te dien, je zult moeten blijven lijden en tenslotte zul je eraan dood gaan. Alleen de dood betekent het einde van je problematiek!"
  •  Nee, niets is minder waar, want als je werkelijk van je problematiek leert LEVEN, gaat de zon weer op in je leven. Goed, de pijn en het verdriet en het lijden is misschien niet weg, maar je voelt dat dat geen afbreuk meer doet aan het feit dat je leeft of aan je werkelijk mens-zijn. 

De Gaspeldoorn ( Gorse) laat dat zelf zien op de wijze waarop zij groeit en bloeit.

De Gaspeldoorn

  •  hij lijkt op de BREM, maar Gaspeldoorn ( Gorse) heeft stekels, de Brem niet
  •  groeit op plaatsen, waar de natuur alle hoop op leven heeft opgegeven, waar de grond arm is en praktisch geen voeding heeft. Daar zie je de Gaspeldoorn ( Gorse) tot je verbazing te voorschijn komen en schitterend in bloei komen met een aan de zon gelijk goudgele gloed, als of deze plant wil zeggen: " Nou en! Dacht je nou werkelijk dat wonderen de wereld uit zijn? Kijk maar naar mij, als er ergens nog maar een sprankeltje leven is, kan dat volledig tot bloei komen, als je de Hoop op dat wonder maar blijft voeden!" En zo zie je dan de Brem en de Gaspeldoorn ( Gorse) volop staan bloeien langs autosnelwegen( ga er zelf maar eens staan!) op vuilstortplaatsen, arme zandgronden, de duinen, enz. Het lijkt erop alsof de Gaspeldoorn ons vertelt dat de voeding die je voor je leven nodig hebt, niet noodzakelijk uit de grond hoeft te komen, maar dat er nog vele andere bronnen van voeding zijn van waaruit je kunt leven en tot bloei komen. 

Zo heeft Dr. Edward Bach deze Bachbbloesem ontdekt als Remedie voor mensen, die al zo lang ziek zijn, dat ze de hoop op herstel verloren hebben en die hun pogingen om weer beter te worden hebben opgegeven en die er alleen nog maar door middel van sterke overreding toe te brengen zijn om verder hulp te zoeken. Deze mensen komen dan ook meestal mee met een goede vriend of een partner, meer omdat ze die vriend of partner een plezier willen doen, omdat die het toch zo goed voor hen bedoelen, dan dat ze geloven, dat deze poging hen wel eens werkelijk zou kunnen helpen. Ik heb dan ook al meerder malen van deze mensen vooraf de verzekering gekregen dat " ik niet moest denken, dat zo'n flesje water met wat druppeltjes erin hen wel van hun problemen zou kunnen afhelpen, waar het hele circuit van regulier en alternatieve therapieën dat niet voor elkaar hadden kunnen brengen!" Op zo'n moment kan ik het niet nalaten om dan glimlachend te zeggen: " Ja, en ik geloof daar wel in en het feit, dat je hier bij me zit getuigt ervan, dat er ergens diep in je nog een sprankeltje hoop aanwezig is, dat dat wonder, waar je zo naar verlangt misschien toch nog weleens zou kunnen gebeuren!" De Gaspeldoorn ( Gorse) versterkt die hoop en helpt je om te ontdekken, dat er andere bronnen van voeding zijn dan die je tot nu hebt aangeboord. 

Het zal duidelijk zijn, dat deze gemoedstoestand nogal eens voorkomt bij mensen die een chronische ziekte hebben, of jarenlang in dezelfde problematiek zitten. En het is goed om ook bij deze Bachbloesem ons weer eens te realiseren, dat daar waar over ziekte en de zieke mens gesproken wordt, we niet alleen maar moeten denken aan lichamelijke ziekte, maar dat we onder ziekte moeten verstaan: de disharmonie tussen persoonlijkheid en de Goddelijke Wil van de ziel. De vorm waarin deze disharmonie tussen persoonlijkheid en ziel zich manisfesteert is niet van belang en kan zich op allerlei wijzen en op alle niveaus van ons mens- zijn kenbaar maken: lichamelijk, energetisch, emotioneel, mentaal en spiritueel. " HOOP DOET LEVEN"! 

( Bloemlezing van de Bacbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid