Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_gentian_gentiaan

12 Gentian- Gentiaan 20ml

SKU:
12GENTIAN-GENTIAAN20ML
Prijs11,95 €

Gentian- Gentiaan  20ml  
  

Gentian - Gentiaan

Echt geloven, door dik en dun; altijd de zonzijde willen zien; altijd in alles het lichtpuntje kunnen zien, dat erin aanwezig is; levensgroot optimisme. Dat zijn de krachten die door deze Bachbloesem in ons opgewekt worden. De Bachbloesem zelf laat het ons zo mooi zien in haar vorm: een vijfpuntig sterretje wat de belofte in zich draagt, dat het Licht nooit helemaal weg is, ook al lijkt het nog zo donker om ons heen. Sterren zien we immers alleen maar als het donker is. En hoe donkerder, hoe meer sterren. Zo komt de Gentiaan ( Gentian) ons te hulp als we het niet ( meer) zien zitten op die momenten, dat het eigenlijk best wel goed gaat met ons, maar er iets tegenzit, of wanneer je in de ontwikkeling van je gezondheid na ziekte een terugval ervaart. Of er gebeuren dingen in je leven , zoals een echtscheiding, ontslag, pensionering, sterven, die je een gevoel van depressiviteit geven. Je voelt je dan onderuit gehaald.

De oorzaak hiervan is, dat je als Gentiaan- mens de neiging hebt je te laten ontmoedigen door de problemen waarmee je in je leven geconfronteerd wordt. Je kijkt naar die problemen vanuit een beperkte visie. De Gentiaan ( Gentian) helpt je een bredere visie op de zaken te ontwikkelen, waardoor beperkte twijfelachtigheid plaats maakt voor inzicht op basis van een krachtig geloof en diep vertrouwen; geloof ook dat het leven ondanks alles toch tot bloei komt. Ik noem dat vaak ' basisvertrouwen' en ' Godsgeloof', omdat je uiteindelijk ook in deze negatieve gemoedstoestand je weer niet kunt laten leiden door de Goddelijke leidinggevende krachten van je eigen Ziel.

De Gentiaan- kracht vertelt je dat je niet een op zichzelf staand klein kwetsbaar eilandje bent, maar een deel van het Grote Goddelijke Geheel. De Gentiaan ( Gentian) in de bergen laat ons dat zien op de manier, waarop ze te voorschijn komt, nadat ze vele maanden onder het ijs en de sneeuw in de diepste duisternis in de bevroren grond heeft geslapen. Als de sneeuw en het ijs is verdwenen, dan staat na een paar dagen van zonneschijn de Gentiaan ( Gentian) al schitterend te bloeien, alsof ze wil zeggen: " Zien jullie wel dat ik niet kapot te krijgen ben. Mijn geloof in het leven overwint alles!" Dat is heel bemoedigend en het is juist dat woord " BEMOEDIGEN" wat voor mij zo treffend de werking van de gentiaan ( Gentian) illustreert. Vooral ook omdat het een oud woord is dat in de regel niet zo door mensen wordt gebruikt. Je vindt dit woord echter wel terug in geloofskringen, wanneer er voor mensen gebeden wordt' ter bemoediging' in moeilijke tijden. Die verbinding met het geloof kun je bij de Gentiaan ( Gentian) heel nadrukkelijk terugvinden.

Ikzelf heb al regelmatig die opwekkende geloofskracht van de Gentiaan ( Gentian ) mogen ervaren in tijden, dat ik het plotseling niet meer zag zitten, doordat er iets onverwachts gebeurde, waardoor ik mijn geloof in het leven even kwijt raakte en verviel in rechtgeaard pessimisme. Ik had dan steeds het gevoel alsof die gentiaan ( Gentian) me dan net als een vriend even een schouderklopje gaf en tegen me zei: ' Kop op, joh, houd de moed er maar in. Alles komt weer op zijn pootjes terecht!".

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid