Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesems_elm_veldiep

11 Elm- Veldiep 20ml

SKU:
11ELM-VELDIEP20ML
Prijs11,95 €

Elm - Veldiep  20ml  
    

Elm - Veldiep

Deze Bachbloesem is door Edward Bach gevonden op een moment in zijn leven, begin 1935, dat hij er sterk aan twijfelde, of hij zijn taak om het onderzoek naar de genezende kracht van de Bachbloesems te voltooien, nog wel zou kunnen vervullen. De ontmoeting met deze schitterende boom en diens Bloesems versterkte het geloof en vertrouwen in hem om zijn taak toch te kunnen volbrengen. Iets waaraan hij gezien zijn gezondheidstoestand en het gewicht van zijn werk begon te twijfelen. 

Het is me in de loop van de jaren opgevallen, dat veel mensen moeite hebben de Veldiep ( Elm) te kunnen vatten en hem de waarde toe te kennen, die hij heeft. Ik zelf heb er ook een behoorlijke poos mee geworsteld, voordat ik hem echt doorvoelde. Toch heeft ook deze Bachbloesem een heel eigen karakter. Edward Bach's tekst is weer heel duidelijk. Je kunt er alles uithalen wat je nodig hebt. Het gaat er bij dit type mens om hoe hij met zijn verantwoordelijkheid omgaat. Deze mens heeft een sterk verantwoordelijkheidsgevoel, daar waar het gaat om de taak die hij of zij zichzelf op zijn of haar schouders heeft genomen.Je hele leven , al je doen en laten staat in het teken van deze taak, waarmee je dan ook vaak iets belangrijks wil doen. Je wil er een bijdrage mee leveren aan de groei van een betere wereld. Vandaar dat het ook vaak mensen betreft, die een beroep of taak op zich hebben genomen, die daar rechtstreeks mee in verband staat. Maar in het Engels staat het woord ' humanity' en dat is meer dan alleen ' mensheid', het betreft ook ' menselijkheid'. En als je het vanuit dat laatste woord bekijkt, brengt je de Veldiep ( Elm) direkt in het toepassingsveld bij de gewone mens, die jij en ik zijn. Doe je dat niet en hou je het bij ' mensheid', dan kan al vlug de indruk gewekt worden, dat die Veldiep ( Elm) alleen voor mensen is als een Marten Luther King,een dokter zonder grenzen, een missionaris,... 

Maar ook de Veldiep ( Elm) is voor iedereen bedoeld, ook voor de eenvoudige visser met wie Edward Bach in Cromer optrok. Dus ook voor de moeder, die zich zo met haar taak als moeder en huisvrouw heeft vereenzelvigd, dat ook zij het gevoel heeft gekregen, dat de taak die zij op haar schouders heeft genomen boven haar krachten uitgaat. Want ook zij wilde immers haar werk zo goed mogelijk doen, dat zij daarmee een bijdrage aan de nieuwe wereld wilde leveren. En ook voor de gewone werkman, die vindt dat hij ten koste wat het kost zijn taak perfect wil verrichten om zo mee te werken aan een goed klimaat op de werkvloer. Iedereen, die de keus gemaakt heeft om zijn leven in dienst te stellen van een betere wereld, middels welke weg die keus ook gaat, loopt het risico zich te vereenzelvigen met zijn taak, zich daaraan zelfs op te offeren. Als gevolg daarvan heb je de neiging om verantwoordelijkheden naar je toe te trekken, die niet van jou zijn, maar die pak je er maar even bij, want dan loopt alles toch beter! Je moet dan niet vreemd opkijken, dat anderen in jouw omgeving hun verantwoordelijkheden laten liggen en jouw stapel steeds grotere wordt. Ze doen dat niet om je te pesten, maar wel om je duidelijk te maken, dat je zo niet met je taak en je verantwoordelijkheidsbesef moet gaan omspringen.

Het is zaak om regelmatig schoon schip te maken in je werkplaats van verantwoordelijkheden, want anders zou je gereedschap wel eens verloren kunnen gaan in de krullen en het zaagsel die je produceert, omdat je zonder ophouden ook bezig bent met de kwarweien van je collega's, je gezinsleden, je clubgenoten, enz. ipv het schoonhouden van je eigen werkvloer tussen jouw eigen karweien door.

Bij deze gemoedstoestand spreekt Edward Bach over een tijdelijke problematiek. Meestal leef je als Iep-mens vanuit je kracht, vanuit de positieve gemoedstoestand en vervul je je taak met zelfvertrouwen en zelfverzekerdheid. Maar als je vergeet te putten uit de speelse momenten van het leven en deze vergeet te integreren in je taken en je verantwoordelijkheden ontstaat het gevoel het allemaal niet meer aan te kunnen. Het is het zwakke moment in het leven van de sterke man en vrouw. Twijfel over mogelijkheden en kunnen slaat toe en het gevoel van verantwoordelijkheid voor de gevolgen daarvan voor je omgeving, dat anderen daar last van zullen hebben, dat de zaken niet meer zullen lopen zoals ze horen, versterkt deze negatieve gemoedstoestand.

Kortom: verantwoordelijkheidsgevoel, taakbewustzijn, wereldverbeteraar op welke manier dan ook, maar...... je moet niet overdrijven! Niet terwille van de wereld om je heen, maar ook niet terwille van jezelf.

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid