Leeg

Totaal: 0,00 €
chicory_chicorei

08 Chicory- Chicorei 20ml

SKU:
08CHICORY-CHICOREI
Prijs11,95 €

Chicory- Chicorei  20ml  
 

Chicory - Chicorei 

De gemoedstoestand van de Chicorei ( Chicory) is zo menselijk en in ieder van ons gemakkelijk te herkennen. Dat is natuurlijk uiteindelijk met alle Bloesems het geval, maar met deze Bloesem kom je er niet onderuit. Je moet alleen wel eerlijk durven te zijn en niet klaar staan met je veroordeling als je iemand met een uitdrukkelijk Chicory gedrag ontmoet. Als je deze gemoedstoestand in jezelf durft te herkennen, kun je ze ook gemakkelijker en met mildheid aanvaarden in een ander.

Als Chicory- mens heb je een grote behoefte voor anderen te zorgen; als je niet voor anderen kan zorgen, voel je je ongelukkig. Je weet precies wat de behoeften van de ander zijn en je speelt daarop in, want je hoopt daardoor affectie, dankbaarheid, aandacht, en liefde terug te ontvangen. Vandaar dat deze zorg vaak niet aanvaard wordt; men zet zich er tegen af; men wil met rust gelaten worden, want de Chicory zorg dwingt af en geeft een beklemmend gevoel.

Daarom voel je je als Chicory mens vaak teleurgesteld en in de steek gelaten. je zorgt immers goed voor die ander en dat wordt niet aanvaard. En je maakt dan heel gemakkelijk verwijtende opmerkingen in de sfeer van: ' Altijd heb ik voor je klaargestaan, en waar blijf jij nu?' of scherper: ' Ik krijg stank voor dank van je, waaraan heb ik dat verdiend?' ' Ik heb toch altijd geprobeerd goed voor je te zijn!', 'Ik heb altijd alle begrip voor iedereen, maar niemand heeft ooit eens begrip voor mij' en ' Ik heb dit allemaal voor jou gedaan, omdat ik het goede met je voor heb!'enz. Maar het kan zich ook op luchtiger manieren manifesteren, waarbij het allemaal niet zo zwaar is, maar wat ook wel onder het Chicorei gedrag valt. bvb: Jij hebt trek in iets lekkers en koopt gebak en als je thuis komt zeg je met een glimlach op je gezicht:' Kijk eens wat ik voor jullie heb meegenomen!' 

Het probleem voor de Chicory- mens is dat je een blinde vlek hebt. Je hebt namelijk de overtuiging, dat je alles doet terwille van die andere mens op wie jouw zorg gericht is en ziet niet, dat er nog een ( vaak onbewust) zelfzuchtig motief achter de zorg verstopt ligt. Je denkt, dat je met onzelfzuchtige liefde in het leven staat, maar in werkelijkheid word je door eigenliefde ( egoïsme) gedreven. Daarom word je zorg zo dwingend ervaren, want je werkt in op het gevoel van liefde dat je er op de een of ander manier voor de weigeraar met een schuldgevoel komt te zitten, omdat je met je gedrag van Chicory- mens laat voelen, dat de ander te kort geschoten is. Ik noem dat chantage. Een zwaar woord, maar iedereen herkent dat wel in een ander, maar iedereen herkent dat weel in een ander, maar heeft er o zo moeite mee het ook in zichzelf te plaatsen. We zijn geneigd deze bachbloesem te plaatsen bij overbezorgde moeders en schoonmoeders, maar vlak de Chicory- vaders en -schoonvaders ook niet uit en vergeet de kinderen ook niet. En... ben je zelf niet kind, vader of moeder? 

Het gebruik van de Chicorei ( Chicory) helpt je om het moederschap in de mens in al haar volheid te ontplooien. Je zorg wordt dan echt onzelfzuchtig. Je voorziet de ander in diens behoeften zonder er iets voor terug te verwachten. Je laat "de linkerhand echt niet meer weten, de rechter doet!'. Je vreugde ligt dan niet meer in het terug ontvangen van liefde, aandacht en genegenheid, maar in het mogen en kunnen schenken ervan. Je geeft de ander dan ook de vrijheid en de mogelijkheid om ' ja' of ' neen' tegen je zorg te mogen zeggen, zonder dat je nog bij het ' neen' zwaar teleurgesteld raakt. Want je zorg is alleen nog maar gericht op het welzijn van de ander. De behoefte om het leven van de ander zo te willen beïnvloeden, dat jij je daar goed bij voelt verdwijnt en je geniet van het feit, dat de ander blij is met de manier waarop hij of zij wenst te leven. 

Je verkrijgt zo een heel stuk onafhankelijkheid in het gelukkig zijn en ja gaat dan ook niet meer over de grenzen van je eigen mogelijkheden in je zorg voor een ander klaar te staan, omdat je dat niet meer nodig hebt en je vreugde uit andere bronnen kunt putten. Zo wordt je dan die mens bij wie anderen graag vertoeven, omdat ze zichzelf mogen zijn en zich echt geborgen bij je voelen en zich gerespecteerd weten in hun eigen manier van leven. Je bent dan eindelijk de echte ' moeder' of je nu man of vrouw bent. 

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Burn-out
Tinctuur
Vermoeidheid