Leeg

Totaal: 0,00 €
bachbloesem_crabapple_appel

10 Crab Apple- Appel 20ml

SKU:
10CRABAPPLE-APPEL
Prijs11,95 €

Crap Apple - Appel  20ml  
   

Crap Apple - Appel 

Dit is één van de belangrijkste beschrijvingen die je in het boekje ' The Twelve Healers' kunt vinden en naar mijn idee komt dat, omdat aan de Appel zoveel aspecten zitten. Toch kun je het ook weer doen met de eenvoud van deze beschrijving, als je ze op je in laat werken vanuit de visie van Edward Bach. Helaas merk ik maar al te vaak dat menigeen er slechts een klein aspect van gebruikt, nl. het reinigingsaspect, dat in de laatste paar regels beschreven wordt. De rest ziet men over het hoofd. Daarom wil ik de Appel ( Crab Apple) ook eens vanuit het reinigingsaspect bekijken, maar dan vanuit een andere invalshoek. 

Zelf spreek ik bij de Appel ( Crab Apple) het liefst over uitzuivering. Dit woord omvat de essentie van de Appel ( Crab Apple). Bij ' reiniging' denken we teveel aan ons materieel welzijn. Uitzuivering verwijst meer naar de ziel van de mens. En daar gaat het tenslotte bij de Bachbloesems om. De Appel ( Crab Apple) helpt de mens zichzelf naar Geest, Ziel en Lichaam uit te zuiveren: let wel in deze volgorde. Als je slechts de materiële rommel wil verwijderen en je gebruikt daarvoor de Appel ( Crab Apple), zou je weleens van een koude kermis thuis kunnen komen. Het gaat erom, waarom het materiële vuil bij je binnengekomen is. Hoe is je zieletoestand die dit heeft toegelaten, welke boodschap zit in je materieel vuil? Welk psychisch vuil draag je bij je? Vaak heb je niet eens in de gaten dat je innerlijk vervuild bent en staar je je blind op de uiterlijke materiële vervuiling die je in je stoffelijke lichaam aantreft. 

Dat wordt dan de fixatie waarover Edward Bach je aanspreekt en waardoor je de werkelijke ernstige verstoring over het hoofd ziet. Je verliest je dan in details, creëert een angst voor allerlei ' vieze dingen' zoals insekten, ziektekiemen, onzuiver voedsel, ontwikkelt fobieën voor toiletten, badkamers, aanrakingen en kun je daardoor zelfs allergisch worden voor je eigen lichaam. Je begint jezelf dan te verwerpen, je zondig en onrein te voelen: kortom je houdt dan niet meer van jezelf, je gaat zelfs van jezelf walgen. Vind je het dan gek dat je ziel je eens middels een of andere ernstige aandoening of ziekte uitnodigt en dwingt om jezelf te gaan bekijken en orde op zaken te gaan stellen? 

Dat is de aanpak van de Appel ( Crab Apple): zij stelt orde op zaken in je wezen, ze gaat opruiming houden en als ze ergens vuil tegenkomt werkt ze dat als een goede schoonmaaktster naar buiten. En dat gebeurt dan op alle niveaus van je menszijn tegelijkertijd. Je moet dus niet vreemd opkijken, dat door het gebruik van de Appel ( Crab Apple) alle reinigingsorganen en schoonmaakprocessen geaktiveerd worden gedurende een kortere tijd, meestal enkel dagen tot een week of twee. Schrik daar niet van maar wees er dankbaar voor. Je bent bezig jezelf uit te zuiveren. Wanneer je dan ook nog begint met jezelf te aanvaarden zoals je bent en dat alles op en aan je goed en zinvol, dat je in totaliteit iemand bent om lief te hebben, dan kun je langzaamaan alle vervuilingsbarrières, die je opgetrokken hebt, gaan afbreken en zie dan wat voor een stralende en heldere mens tevoorschijn kan komen. Een mens rein van lichaam, ziel en geest met de mogelijkheid om zijn gedachten mooi te houden, waardoor hij moeilijkheden op juiste waarden weet te schatten, niet meer van een mug een olifant hoeft te maken. De zaken in een juist perspectief ziet. Erkent dat al het vuil in diens leven en dat om hem heen evengoed door onszelf gecreëerd wordt als onze mooie dingen, dat we dat niet moeten afwijzen maar aanvaarden en het transformeren door onze verantwoordelijkheid te zien en zo te gaan leven dat we niet opnieuw vuil scheppen. 

Zo wordt de lichamelijke aandoening of verontreiniging niet iets wat we liefst zo snel mogelijk opgeruimd of de kop indrukt willen zien, maar veel meer een minder mooi en plezierig ' kado' dat ons evenzeer wil helpen op onze weg naar werkelijk menszijn. Dan kunnen we daar met liefde naar kijken, met zorg omringen en met verwondering constateren, dat het juist dankzij die liefde en zorg zich transformeert in wat het eigenlijk had bedoeld te zijn: een harmonieuze mens en een harmonieus lichaam.

Als je met deze visie de Appel ( Crab Apple) gebruikt, kun je er pas materiële en lichamelijke onreinheden mee reinigen. 

( Bloemlezing van de Bachbloesems door Koos van Ravesteijn)

Overige ingrediënten:
Brandy. Alcoholgehalte: 27 vol. %.

Collectie: 
Angst
Angsten
bachbloesem remedies
Bachbloesems
Tinctuur
vernevelaars